3. november 2020

Video afslører grisens trivsel

Uddrag af artiklen fra EUindblik's oktober nummer;

Dan Børge Jensen fra Københavns Universitet er en af de unge forskere, der allerede i første forsøg har haft succes med en ansøgning til Horizon 2020. Nu åbner nye døre sig, og dette første projekt om klimavenlig og intelligent fødevare-produktion skubber for alvor forskerkarrieren i den rigtige retning.

Dan Børge Jensen er systembiolog med ekspertise i store datasæt og maskinlæringssystemer. Han har en ph.d. fra Københavns Universitet i 2016, hvor han begyndte at arbejde med data fra levende dyr og med at modellere data, som bliver indsamlet via sensorer og videokameraer f.eks. i svinebesætninger og derefter bliver omsat til matematiske, dynamiske modeller. Det har han arbejdet med lige siden, for det er en teknologi, som er afgørende for udvikling af et tidssvarende, højteknologisk landbrug, hvor grønne klimahensyn og økonomiske vækstmuligheder går hånd i hånd.

“Ved at sammenligne videodata fra en svinestald, kan vi se mønstre, som afslører dyrenes vækst og adfærd, om grisene er sunde, eller om der er noget galt,” fortæller Dan Børge Jensen. Når data så bliver indlæst i en computer, og computeren lærer at monitorere, sammenligne videodata og se ændringer i mønstre (machine vision), så kan landmanden hurtigt få besked, hvis grisene begynder at ændre adfærd, eller når de har nået deres slagtevægt, uden at landmanden skal bruge tid i stalden. Det er denne ekspertise, som Dan Børge Jensen bringer med ind i projektet CYBELE, og som er baggrund for, at han blev inviteret med, da konsortiet skulle samles og ansøgningen skrives i 2017. Det var en kollega på hans daværende arbejdsplads i Holland, som trak ham med ind i projektet. Siden har han taget projektet og bevillingen med til Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.

Big Data til fremtidens fødevareproduktion

CYBELE er et af de helt store projekter i Horizon 2020 med 31 partnere fra 11 forskellige lande og en bevilling på godt 93 mio. kr. fra IKT-programmet.  

Emner