7. januar 2021

Axel Kornerup Hansen er ny formand i 3R-center

Uddrag af artikel på 3R-centers hjemmeside;

Christine Nellemann har ønsket at træde tilbage som formand for bestyrelsen i Danmarks 3R-center og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.Christine Nellemann har ønsket at træde tilbage som formand for bestyrelsen i Danmarks 3R-center og Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

I forbindelse med formandsskiftet siger Axel Kornerup Hansen:

Christine Nellemann har gjort et stort arbejde med at få etableret Danmarks 3R-center som et stabilt element i arbejdet med at få omlagt brugen af forsøgsdyr til metoder, der ikke er baseret på levende dyr - eller i hvert fald kræver færre dyr - og få nedsat belastningen af de dyr, der rent faktisk anvendes. Det er meget Christines fortjeneste, at Danmarks 3R-Center nyder respekt blandt både forsøgsdyrsbrugere og dyreværnsfolk, og at centeret er blevet en rollemodel for lignende organisationer i udlandet. Det er også positivt, at kvaliteten af de ansøgninger vi modtager om forskningsbevillinger, har været stigende år for år i Christines formandsperiode.

Jeg vil fortsætte i det spor, hvor vi, ud over at uddele årlige forskningsmidler, også tager selvstændige initiativer, som kan påvirke den måde, vi bruger og forholder os til dyr i den danske forskningsverden. Det ligger mig stærkt på sinde, at vi følger op på vores arbejde omkring de danske forsøgsdyr, der oplever den højeste belastning. Vores hidtidige arbejde omkring det viser, at i de forsøg, hvor det er tilfældet, er der tale om meget betydningsfuld forskning, og det derfor - i henhold til vores gældende lovgivning - er berettiget".

Læs hele artiklen og mere om 3R-center her