13. marts 2021

Nyt studie: Virusmængde og alder af smittede med Covid-19 viser at alder er vigtigere end virusmængde

COVID-19

Et nyt studie af forskere på Københavns Universitet og SSI har undersøgt hvor meget folk smitter inden for hjemmets fire vægge. Det viste sig at alderen på den smittede var vigtigere end mængden af virus.

Alder er vigtigere end virusmængde: Nyt studie om smitsomhed, virusmængde og alder af smittede med Covid-19.

Et nyt studie af forskere på Københavns Universitet og SSI har undersøgt hvor meget folk smitter inden for hjemmets fire vægge. Det viste sig at alderen på den smittede var vigtigere end mængden af virus.

Carsten Kirkeby, en af hovedforfatterne bag studiet; ”I studiet benyttede vi data for 66.602 positive Covid-19 tests i hele Danmark som var den første der blev smittet inden for hver deres husstand. Disse informationer blev koblet sammen med informationer om hvor alle folk bor henne. På den måde kunne vi se hvor mange personer i hver husstand der blev smittet efter det første smittetilfælde, og dermed udlede risikoen for at en person smitter videre. Det viste sig faktisk at hele 48% af de potentielle familiemedlemmer inden for husstanden som kunne blive smittet, blev smittede.”

Alle positive tests har en Ct –værdi som fortæller hvor stor virusmængde der blev fundet hos den smittede. Jo lavere Ct værdi, jo større mængde virus. Resultatet af studiet viste som forventet, at jo lavere Ct værdi en person havde, jo større sandsynlighed var der for at smitte i hjemmet. Desuden viste det sig at selv ved høje Ct værdier var der betydelig risiko for at smitte videre. Dette resultat er vigtigt for smitteopsporingen, da selv personer med høje Ct værdier skal betragtes som smitsomme.

Vi inddelte de smittede efter alder, og fandt at risikoen for at smitte videre var høj for børn, men dalede med alderen indtil omkring 20 år, hvorefter den steg igen. Det vil sige at små børn har større sandsynlighed for at smitte andre i hjemmet end teenagere, og at voksne over 40 har endnu større risiko for at smitte videre.

Men det allermest opsigtsvækkende resultat af studiet var når vi undersøgte risiko for smitte, alder og Ct-værdi for den smittede samtidig. Det viste sig nemlig at højere alder giver større risiko for at smitte videre end lave Ct-værdier. Det er endnu en vigtig pointe, da smitteopsporingen skal prioritere hvilke kontakter der skal opspores først. Disse resultater tyder derfor på at det er vigtigst at opspore kontakter til ældre personer end personer med høj Ct-værdi”. 

Hovedforfatterne bag studiet er Frederik Plesner Lyngse og Carsten Kirkeby, medlemmer af SSIs Ekspertgruppe for Matematisk Modellering af Covid-19.

Læs MERE om studiet hos Statens Serum Institut SSI

eller læs mere om studiet: Association between SARS-CoV-2 Transmission Risk, 2 Viral Load, and Age: A Nationwide Study in Danish Households” på MedRxiv (preprint)