10. juni 2021

Findes der en nøgle til et varigt vægttab? Det skal nyt ph.d.-projekt undersøge

Vægttab.

Hvad sker der i kroppen under og efter et vægttab? Og hvorfor er det så svært at vedligeholde et vægttab? Det skal Simon Krogh Bredum undersøge i et tre-årigt forskningsprojekt. Formålet er at få ny viden, der i sidste ende kan give bedre behandlingsmuligheder for personer med fedme.

Fedme, som øger risikoen for hjertekarsygdomme og type 2 diabetes, er en af de hyppigst forekommende ikke-smitsomme sygdomme. Et vægttab kan opnås både efter omlægning af kosten og behandling med nuværende lægemidler, men vægtabet går typisk i stå før normalvægt er opnået , og det er svært at bibeholde vægttabet, da kroppen forsøger at komme tilbage til den vægt, den havde, før vægttabet. Dette gør kroppen bl.a. ved at nedsætte energiforbruget, et fænomen som kaldes metabolisk adaptation.

”Dette projekts formål er at undersøge og kortlægge, hvordan kroppen regulerer og modarbejder et vægttab ved metabolisk adaptation, der er relateret til ændringer både i hjernen, i kroppens væv og i cirkulerende signalstoffer i blodet”, siger Simon Krogh Bredum, som fornyligt har færdiggjort sin kandidatuddannelse i veterinærmedicin. 

Grise skal hjælpe med at kaste lys over fænomenet metabolisk adaptation

Foto af Simon Krogh Bredum”Vi vil belyse de mekanismer, der forårsager den metaboliske adaptation i en grisemodel, da fysiologien minder meget om menneskets og dermed øger overførbarheden af resultaterne,” fortæller Simon Krogh Bredum. 

Han vil undersøge metabolisk adaptation under vægttab i grise, som enten kommer på diæt eller bliver behandlet med det appetithæmmende stof GLP-1. 

”Vi måler på foderindtag, energiforbrug, kropssammensætning, signalstoffer i blodet samt analyserer vævsprøver fra muskel, fedt, lever og hjerne for at undersøge, om der er en forskel på, hvordan de forskellige væv reagerer under vægttab med fokus på fedtforbrænding og energiforbrug,” fortæller Simon Krogh Bredum. 

I sidste ende er håbet, at kortlægningen af disse mekanismer kan være med til at identificere nye og endnu bedre behandlingsmuligheder til personer med fedme. Dette kan fx ske ved at opdage nye mekanismer, som lægemidler kan rettes imod for at forhindre metabolisk adaptation, og derved gøre det lettere at vedligeholde et vægttab. 

Samarbejde på tværs af sektorer lande 

Simon Krogh Bredum vil være tilknyttet fedme forskningen på Novo Nordisk A/S under daglig vejledning af seniorforsker Berit Østergaard Christoffersen, samt lektor Susanna Cirera Salicio og professor Merete Fredholm ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet. 

Derudover skal han en tur til Oxford, England, for at udføre en del af studiet hos lektor Ana Domingos, som har en særlig ekspertise inden for det sympatiske nervesystem og fedme. 

Simon Krogh Bredum kommer dermed til nyde godt af forskningsmiljøer i verdensklasse, når han skal udføre sit projekt. 

Kontakt

Simon Krogh Bredum
E-mail: simonbredum@gmail.com 
Tlf: +45 60 81 80 50

Danish Diabetes Academy
Managing Director Tore Christiansen
Mail: tore.christiansen@rsyd.dk
Tlf: +45 29 64 67 64

Logo Danish Diabetes Academy