17. maj 2021

Bioaktive stoffer i græsafgrøder kan styrke dyrenes sundhed

ØKOLOGI

Sammen med kollegerne, videnskabelig assistent Aslak H. C. Christiansen og lektor Mette Lübeck fra Aalborg universitet, beskriver de resultaterne af projektet Græs-prof.

I dansk landbrug er der en stigende interesse for produktion af græsprotein fra græsafgrøder såsom græs, kløver og lucerne, og de første produktionsanlæg er ved at blive etableret, bl.a. på Ausumgaard i Vestjylland og ved ombygning af Nybro Tørreri ved Varde.

Græsprotein produceres ved at presse frisk grøn biomasse i en væskefraktion, hvorfra der udvindes et proteinkoncentrat, som anvendes til foder til enmavede dyr, og en pressekage, der kan bruges som foder eller til biogas. Den overskydende væske (brunsaft) fra proteinudvindingen kan bruges til biogas eller som gødning.

Udviklingen af græsprotein er nået langt i Danmark, og derfor er virksomheder og universiteter nu gået sammen i GUDP-projektet Græs-prof med målet om at forbedre business casen i hele værdikæden. En af projektets aktiviteter er at afsøge mulighederne for at udvinde bioaktive stoffer fra biomassen i forbindelse med presningen.

LÆS HELE KRONIKKEN i ØKOLOGISK NU.