15. juni 2021

Køers klimabelastning skal reduceres

Foto af køerI et nyt projekt, kaldet ”NO-METHANE”, samarbejder Københavns Universitet med Aarhus Universitet, SEGES, Lactobio, DLG, Arla Foods, Vilofoss A/S og Danish Crown om at halvere udledningen af metangas fra danske malkekøer.

Baggrunden for projektet er, at vi i Danmark har et klart mål om at få bæredygtighed og miljøhensyn indarbejdet i landbrugsproduktionen. Det gælder således også for mælke- og kvægproduktionen.

Forskning har vist, at den bedste vej til mindre metan udledning fra køer er via foderet. Derfor vil projektpartnerne samarbejde om, at udvikle et tilsætningsstof til kvægfoder, som hæmmer dannelsen af metan.

”NO-METHANE” kombinerer tre forskellige virkemidler, som på hver deres område hæmmer dannelsen af metan. Det drejer sig om at:

 1. Begrænse tilgængeligheden af gassen brint.
 2. Begrænse metan dannende arkæer i vommen.
 3. Hæmme dannelsen af metan ved at bruge et specifikt stof. 

På Københavns Universitet er det Sektion for Produktion, Ernæring og Sundhed ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab som bidrager med forskning til projektet.

I sektionen har man undersøgt virkningen af specifikke tilsætningsstoffer i forskellige doser og har konstateret reduktioner i metan udslippet på op til 90%. Disse resultater er fundet ved brug af særlige screeningsteknikker og Københavns Universitet leder valideringsdelen af projektet, hvor de nye produkter testes både i laboratoriet og i koen.

Projektet støttes af Innovationsfonden med 16,1 millioner kr. og løber i perioden 2021-2024.

Uddrag fra Innovationsfondens hjemmeside; ”Hvis forventningerne indfries, kan projektets resultater være med til at sikre en fortsat eksport af både mælk, kød og foderadditiv. De kan måske endda skabe nye eksportmuligheder og nye jobs i kvægsektoren og tilknyttede industrier, som p.t. er truede grundet målene for klimagas-reduktionen i 2030 samt målet i branchen om klimaneutraliteten i 2050”.

Læs mere om projektet her;

Kontakt

 • Hanne Helene Hansen, lektor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet
  Mail: hhh@sund.ku.dk
 • Mette Olaf Nielsen, professor, projektleder, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
  Mail: mon@anis.au.dk
 • Jens Bomholt, presse- og mediechef, Innovationsfonden
  Mail: jens.bomholt@innofond.dk