21. januar 2021

Professor og tidligere rektor ved KVL Folke Rasmussen er gået bort

Tirsdag den 19. januar døde tidligere rektor for KVL og professor i farmakologi og toksikologi Folke Rasmussen i en alder af 90 år. Dermed har veterinærområdet i Danmark mistet endnu et af sine fyrtårne i denne uge.

Folke blev dyrlæge fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i 1955 og blev straks efter ansat ved det daværende Institut for Farmakologi og Toksikologi, der efter diverse omorganiseringer i dag stadig eksisterer som en del af Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller under Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab ved Københavns Universitet. I 1966 blev Folke lektor og fra 1987 og frem til sin pensionering i 1995 var han professor i veterinær farmakologi og toksikologi. Tillige gik Folke ind i ledelsesarbejdet på KVL og var fra 1979-1981 prorektor og fra 1981 til 1987 rektor på KVL.

Det ville være meget omfattende at nævne alle de råd, nævn og organer som Folke har været en del af. Han var fagligt særdeles aktiv og nåede at udgive 160 arbejder inden for farmakologi og toksikologi. I 1966 blev han dr.med.vet. på sine arbejder omkring optagelse og udskillelse af lægemidler i mælkekirtlen, og han havde i den periode studieophold i både Cambridge og Pennsylvania. Han blev tildelt en lang række priser for sit faglige virke, og i 1998 modtog han Abildgaard-medaljen.

Folke var vellidt blandt de studerende; ikke blot fordi han var en spændende underviser, men fordi han med sin meget venlige attitude engagerede sig med de studerende og gerne kørte tværs gennem landet for at optræde på rus-kurser for de veterinærstuderende.

I alle årene efter pensioneringen mødte Folke stadig flittigt op til arrangementer på instituttet og veterinærområdet, og på trods af, at han med sit store engagement må have mødt et utal af mennesker, så kunne han altid huske instituttets VIP fra deres studietid, og han forsømte ikke lejligheden til lige at komme med en lille anekdote om deres fremtoning i studietiden. Samtidig udviste han altid en stor opbakning til den måde som hans eget fagområde og veterinærområdet som helhed blev ført videre på af hans efterfølgere.

Folke blev den sidste af veterinærerne, der var rektor for KVL, og han vil blive husket som en af veterinærområdets fremmest advokater i samfundet.

Folke begraves i Adventskirken i Vanløse lørdag kl 11. Pga. COVID-19 er det desværre kun muligt at deltage efter aftale med familien.