31. maj 2022

Er der grund til at være bekymret for sygdom x?

Et uddrag af artiklen;

"Sygdom X er en betegnelse brugt af blandt andre Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i prioriteringslister over sygdomme, der potentielt kan forårsage en fremtidig pandemi.

Betegnelsen dækker over en sygdom, som man ikke kender til i forvejen hos mennesker. Sygdom X vil potentielt kunne være forårsaget af et helt nyt ukendt agens (agens X), eller en allerede kendt agens eventuelt med ændrede egenskaber, som bliver i stand til at smitte og spredes epidemisk mellem mennesker. Det vil derfor eksempelvis også kunne være et agens hos dyr, som springer til mennesker ved zoonotisk transmission.

En af de vigtige grunde til, at man har fokus på den ukendte sygdom X, er, at man skal sikre infrastruktur og beredskabsplaner i forhold til globale sundhedstrusler. Selvom man ikke kender den konkrete trussel, kan man forberede sig ved at have grundlæggende foranstaltninger til bekæmpelse af infektionssygdomme på plads fx i form af pandemiplaner. Pandemiplaner er noget, der globalt set især kom fokus på efter 2003 i kølvandet på fugleinfluenza H5N1 og severe acute respiratory syndrome (SARS).

COVID-19 pandemien

COVID-19 pandemien forårsaget af severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) er et godt eksempel på sygdom X".

Læs hele artiklen på DVT