6. oktober 2022

Kan have en betydelig indvirkning på FN's udviklingsmål for bæredygtighed

Ny forskning offentliggjort i det ansete tidsskrift ”The Lancet Planetary Health” har identificeret en mangel på passende kontrolværktøjer for mange infektionssygdomme hos dyr, som kan have en betydelig indvirkning på FN's udviklingsmål for bæredygtighed.

Forskerne brugte databasen ”DISCONTOOLS” som nøgleressource til at vurdere den aktuelle tilstand af passende kontrolværktøjer for 53 større infektionssygdomme hos dyr. Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Veterinær Klinisk Mikrobiologi, er medforfatter på artiklen, der udkom 6. oktober 2022. 

Gennemgangen viser at der er behov for fremskridt på tværs af en bred vifte af zoonotiske, endemiske og epidemiske (herunder pandemiske) sygdomme for at sikre en sund planet for mennesker, dyr og miljøet. Artiklens forfattere foreslår således fem forskningsprioriteter for dyresundhed, som vil hjælpe med at skabe en bæredygtig og sund planet. De er udvikling af vacciner, forebyggelse af antibiotikaresistens, klimabegrænsning og tilpasning, digital sundhed og epidemiberedskab.

Artiklens hovedbudskab er at dyresundhed er en forudsætning for global sundhed, økonomisk udvikling, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet og fattigdomsbekæmpelse, samtidig med at den modvirker klimaændringer og tab af biodiversitet. Hvis vi skal nå de mål er der behov for yderligere forskning i passende kontrolværktøjer for at reducere byrden af ​​dyresygdomme, herunder zoonoser, og for at håndtere nye sygdomme, pandemiske trusler samt antimikrobiel -og antiparasitær resistens."

Yderligere oplysninger

Professor Lars Erik Larsen – email: lael@sund.ku.dk 

Emner