4. maj 2022

Forskere går til kamp mod truende antibiotikaudvikling

Om IVHs rolle i projektet;

The PIG-PARADIGM project funded by the Novo Nordic Foundation is a large cross-disciplinary project aimed at reducing the need for antibiotic treatment in pig production. The project comprises four interconnected ‘pillars’, i.e., Host, Microbiome, Nutrition and Data Management.  IVH plays a major role in particular in the Host pillar for which professor Merete Fredholm is PI.  The overarching scientific focus of this pillar is to elucidate the complex interactions between the intestinal microbiome and host factors and determine their separate and combined influence on intestinal health and resilience. The project will bring together researchers across IVH sections with competence in clinical sciences, molecular and quantitative genetics, genomics, pathology, microbiology, bioinformatics. 

Uddrag af pressemeddelelse fra Novo Nordisk Fonden;

"Antibiotika bruges til at behandle eller forebygge mange bakterielle infektioner, for eksempel i tarmen hos grise og mennesker. Antibiotikaresistens opstår naturligt, men overforbrug betyder, at midlerne bliver mindre effektive. Nye tilgange til forebyggelse af almindelige tarminfektioner hos grise vil bidrage til at reducere behovet for antibiotika i landbruget og reducere spredningen af antibiotikaresistens.

Derfor går forskere fra universiteter i Danmark, USA og Holland nu sammen i et nyt projekt med målet at få ny viden om, hvordan vi kan bekæmpe udviklingen af antibiotikaresistens. I projektet PIG-PARADIGM indsamler forskerne viden om grises tarm-mikrobiom. Griseproduktion er nemlig en af de globale storforbrugere af antibiotika, og kan forskerne finde løsninger, der kan reducere brugen af antibiotika i griseproduktionen, kan de også komme tættere på at bekæmpe antibiotikaresistensen. Projektet støttes med 150 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

”Antibiotikaresistens er blandt de største globale trusler mod vores sundhed. Med støtten til projektet ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til, at der frembringes ny viden, som kan bidrage til at reducere brugen af antibiotika i griseproduktion og derved modvirke udviklingen af resistente bakterier,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden".

Læs hele pressemeddelelsen på NNF

See/hear CEO Mads Krogsgaard Thomsens entry on LindkedIN

NNF logo