12. oktober 2023

Danske fjerkræbesætninger og vildtlevende pattedyr smittes af fugleinfluenza fra vilde fugle

De seneste tre år er mange kommercielle fjerkræbedrifter og hobbyflokke i Europa blevet ramt af de dødelige højpatogene fugleinfluenzavirus af typen H5. Endvidere er også mange vildtlevende pattedyr fundet døde som følge af smitte med dette virus. I udlandet er der endvidere rapporteret om smitte til mennesker med eller uden alvorlig sygdom, og uden for Europa har enkelte tilfælde været med dødelig udgang. Disse virus har forårsaget store økonomiske tab, og udbruddene er også bekymrende i forbindelse med bevarelse af dyreliv samt folke- og dyresundheden.

Ph.d. studerende Yuan Liang har de seneste tre år gennemført detaljerede undersøgelser af disse virus for at undersøge årsagen til at fugleinfluenzaen nu er begyndt at hærge også i Danmark og andre europæiske lande.

”Mine undersøgelser viser, at langt de fleste udbrud i besætninger skyldes fugleinfluenzavirus der har stor lighed med virus fundet i danske vilde fugle”, siger Yuan og uddyber: ” De genetiske analyser viser at i langt de fleste tilfælde smittes vores tamfugle direkte fra vilde fugle, men der er også forekommet smitte mellem besætninger i nogle få tilfælde”. De seneste to år er H5 virus endvidere påvist i ræve og har endvidere ramt mange sæler i Danmark. ”Specielt udbrud i vildtlevende pattedyr er bekymrende da mine undersøgelser har vist at virus tilpasser sig pattedyr og dermed øger risikoen for smitte til mennesker” siger Yuan Liang.

Yuan Liang forsvarer sin Ph.d. afhandling: "Characterization of Danish Avian Influenza Viruses" tirsdag den 17. oktober kl. 13 i auditorium A1-05.01, Frederiksberg Campus, Dyrlægevej 100, 1870 Frederiksberg C.

Emner