12. juli 2023

Faldvildtordningen flytter til København

Københavns Universitet har overtaget opgaven med undersøgelse af dødfundet vildt for Miljøstyrelsen fra Aalborg Universitet.

Første juli trådte en ny faldvildtordning i kraft, som indebærer at Københavns Universitet overtager opgaven med at obducere og undersøge dødfundet vildt indleveret af borgerne.

I de seneste år har opgaven været løst i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Formålet med faldvildtordningen er at overvåge sundheden i de danske vildtbestande ved at undersøge dødfundet vildt.

Nu er faldvildtordningen imidlertid blevet omfattet af en overordnet rammeaftale, som Fødevareministeriet og Miljøministeriet har med Københavns Universitet. Derfor kan man ikke længere indlevere dødfundne dyr til Aalborg Universitets afdelinger i Aalborg og Esbjerg. Faldvildt kan dog forsat indleveres til Naturstyrelsens lokale enheder og til Patologivagten ved Københavns Universitet.

Brug app til døde fugle

Finder man døde fugle i naturen, er det en god ide at indberette fundet via Fødevarestyrelsens Fugleinfluenza app. Fødevarestyrelsen registrerer de døde fugle og vurderer, om de skal indsamles og undersøges nærmere for fugleinfluenza og visse andre smitsomme sygdomme. Man skal ikke samle fuglene op eller røre ved dem, og man behøver ikke sende dem ind selv. 

Alle rovfugle, som bliver indberettet via appen, vil blive afhentet af Fødevarestyrelsen og undersøgt. Døde spurve og andre småfugle, man finder fx i haven, kan dog fortsat indsendes til faldvildtordningen.

Lad trafikdræbte dyr ligge

Trafikdræbte dyr er generelt ikke længere omfattet af faldvildtordningen. Hvis man kører et dyr ned, skal man som hovedregel lade det ligge.

Ræve er dog en undtagelse. Københavns Universitet modtager stadig meget gerne trafikdræbte ræve for at kunne overvåge bestanden for rævens dværgbændelorm og trikiner. Trafikdræbte ræve kan også stadig indleveres til Naturstyrelsens indleveringssteder. Alle andre trafikdræbte dyr vil enten blive samlet op af vejmyndighederne eller indgå i det naturlige kredsløb. Hvis man rammer et dyr, som ikke dør, kan man som hidtil ringe til dyrenes vagtcentral på telefon 1812.

Det er gratis at få undersøgt døde dyr fundet i naturen, men man skal selv betale for forsendelsen eller komme forbi og indlevere dyret,

Hvor indleveres faldvildt?

  • Københavns Universitet, Patologivagten, Ridebanevej 3,
    1870 Frederiksberg C
  • Naturstyrelsens lokale enheder: Find dem her  (kun indlevering ved fysisk fremmøde)

Hvordan indleverer man et dødt dyr?

  • Enhver borger kan indsende eller indlevere et dødfundet vildt dyr til undersøgelse
  • Udfylde indberetningsblanketten med oplysninger om findested, dato, navn og e-mail
  • Læg blanketten sammen med dyret i en pose
  • Dyret skal være forsvarligt indpakket
  • Det koster ikke noget at få dyret undersøgt, men du skal selv betale for forsendelsen
  • Når undersøgelsen er afsluttet, får du skriftlig besked om resultatet

Find yderligere oplysninger og download indleveringsblanket på https://vildtsundhed.dk

Emner