6. januar 2023

Veterinært speciale viser et stærkt og bredt immune respons i mink efter SARS-CoV-2 vaccination

- Et potentielt redskab til at nedsætte risikoen for nyt SARS-CoV-2 reservoir i danske mink

I august 2022 drog dyrlægestuderende Line Gram Hansen til Nova Scotia i Canada for at udtage prøver fra mink vaccineret mod SARS-CoV-2. Den anvendte vaccine var registreret til brug hos katte, men blev brugt eksperimentelt i The Canadian Center of Fur Animal Research (CCFAR), Dalhousie University.

Line udtog blodprøver fra voksne mink, der var vaccineret tre gange og minkhvalpe, der var vaccineret to gange. Prøverne blev fragtet til Danmark og undersøgt for antistoffer og krydsreaktion mod to forskellige SARS-CoV-2 stammer.

Resultaterne viste at alle vaccinerede mink havde dannet antistoffer mod SARS-CoV-2 i meget høj mængde. Undersøgelsen af neutraliserende antistoffer mod en Wuhan-lignende SARS-CoV-2 stamme og den nuværende cirkulerende Omicron-BA-4, viste at minkene tilmed havde et markant højt niveau af antistoffer, selvom mængden af neutraliserende antistoffer mod Omicron-BA-4 var markant lavere end dem mod den Wuhan-lignende SARS-CoV-2 stamme, som var inkluderet i vaccinen.

Den anvendte vaccine viste sig dermed at være et lovende redskab mod SARS-CoV-2 infektioner i mink, da der både var meget høje antistof niveauer og en bred krydsreaktion af de neutraliserende antistoffer. Det bør derfor overvejes om man skulle gøre brug af vaccination mod SARS-CoV-2 i de genåbnede minkbesætninger i Danmark for at minimere risikoen for at danne et reservoir for mink-adapteret SARS-CoV-2 i disse besætninger, samt at beskytte minkene mod klinisk sygdom.

Lines specialeforsvar finder sted den 17. januar kl. 13.00 i ”Stalden”, 1. sal, Ridebanevej 6, Frederiksberg C.

Af Pia Ryt-Hansen (Enzootic and zoonotic virus research)

 

Emner