Rådgivning

Gennem et tæt samarbejde med besætningsejere, -rådgivere, -dyrlæger, myndigheder og brancheorganisationer opnår vi adgang til besætninger og indblik i de aktuelle forhold i husdyrerhvervet.

Omhyggelig indsamling af sikre data har været en væsentlig forudsætning for dansk husdyrproduktions succes. Ny teknik giver mulighed for at overvåge dyrenes adfærd i detaljer selv om f.eks. kvæg – og svinebesætningernes størrelse er stigende. Automatisk opsamlede data, kan bruges til sikring af velfærd og sundhed hos dyrene.

I en malkekvægbesætning i løsdriftsstald kan der indhentes endnu flere måleresultater bl.a. i forbindelse med undersøgelse af mælken, der malkes af malkerobotterne. Hvis der er noget unormalt, sender koen via overvågningssystemet en SMS til landmanden.

Forskernes opgave er at sortere i de enorme mængder af statistiske og matematiske data, og oversætte dem til brugervenlige data. Faggruppen har et veletableret samarbejde med besætningsejere, rådgivere, dyrlæger og brancheorganisationer som f.eks. Dansk Kvæg og Dansk Svineproduktion.

Jens Peter Nielsen: ”I samarbejde med universiteter i udviklingslandene gennemfører vi projekter, der fungerer i deres egne systemer. Vi hjælper bl.a. med viden om fodermidler, afgræsningssystemer, klimapåvirkning, f.eks. gennem metanudvikling fra drøvtyggermaverne, samt forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonoser”.

Sektionen har endvidere ansvaret for instituttets U-landsaktiviteter.