Produktion, ernæring og sundhed

Sektionen dækker over forskningsområderne; husdyrproduktion – kvæg, Kvægsundhed, husdyrproduktion – svin og svinesygdomme. Kerneområderne omfatter undervisning og forskning i produktion og sundhed hos husdyr og et hovedformål i faggruppen er at øge samarbejdet mellem de veterinære og agronomielle fagområder.

Arbejdet er især rettet imod produktionsdyr i besætninger. Ved at gennemføre såvel undervisningen som forskningen baseret på besætninger sikrer vi, at begge dele bliver rettet mod de aktuelle forhold i husdyrproduktionserhvervet. Det akademiske forløb skærpes gennem dette direkte link til virkeligheden.

Sektionen er opdelt i 3 forskergrupper;

  • Pig Health (Jens Peter Nielsen)
  • Pig and Mink Production and Nutrition (Anders R. Kristensen)
  • Cattle Production, Health and Nutrition (Volker Krömker)