Produktion, ernæring og sundhed

Undersøgelse af ko

Sektionen dækker over forskningsområderne; husdyrproduktion – kvæg, Kvægsundhed, husdyrproduktion – svin og svinesygdomme. Kerneområderne omfatter undervisning og forskning i produktion og sundhed hos husdyr og et hovedformål i faggruppen er at øge samarbejdet mellem de veterinære og agronomielle fagområder.

Arbejdet er især rettet imod produktionsdyr i besætninger. Ved at gennemføre såvel undervisningen som forskningen baseret på besætninger sikrer vi, at begge dele bliver rettet mod de aktuelle forhold i husdyrproduktionserhvervet. Det akademiske forløb skærpes gennem dette direkte link til virkeligheden.

Sektionen er opdelt i 5 forskergrupper;

 • Pig Health
  (Jens Peter Nielsen)
 • Pig Nutrition and Feeding 
  (Anni Øyan Pedersen)
 • Cattle Health
  (Volker Krömker)
 • Data & Modelling
  (Anders R. Kristensen)
 • Porcine Health Management
  (Ken Steen Pedersen)

Sektionsleder

Lektor Anni Øyan Pedersen
Mail: anni.oeyan@sund.ku.dk
Tlf.: 35 33 20 97

Billedstørrelse 550x300px

Adresse

Grønnegårdsvej 2
1870 Frederiksberg C

 

 

 

 

 

Forskning i produktion, ernæring og sundhed

Omhyggelig indsamling af sikre data har været en væsentlig forudsætning for dansk husdyrproduktions succes. Ny teknik giver mulighed for at overvåge dyrenes adfærd i detaljer selv om f.eks. kvæg – og svinebesætningernes størrelse er stigende. Automatisk opsamlede data, kan bruges til sikring af velfærd og sundhed hos dyrene.

”En so med påmonteret accelerationsmåler afslører gennem sit bevægelsesmønster masser af detaljer om sin sundhedstilstand. Ud fra f.eks. accelerationsmålinger kan vi aflæse om soen er syg, i brunst, eller i gang med en besværlig faring,” fortæller professor Jens Peter Nielsen. For at kunne forebygge sygdom og forhindre udvikling af svage søer udvikler vi metoder til at identificerer de dyr, der er i risikogruppe og derfor kræver en særlig omsorg. Forbedret sygdomsdiagnostik medvirker til et mere målrettet antibiotikaforbrug, og dermed mindskes risikoen for udvikling af resistente bakterier.

I en malkekvægbesætning i løsdriftsstald kan der indhentes endnu flere måleresultater bl.a. i forbindelse med undersøgelse af mælken, der malkes af malkerobotterne. Hvis der er noget unormalt, sender koen via overvågningssystemet en SMS til landmanden.

Brugervenlighed

Forskernes opgave er at sortere i de enorme mængder af statistiske og matematiske data, og oversætte dem til brugervenlige data. Sektionen har et veletableret samarbejde med besætningsejere, rådgivere, dyrlæger og brancheorganisationer som f.eks. Dansk Kvæg og Dansk Svineproduktion.

Udvalgte besætninger tilses veterinært af sektionen, som ikke selv driver laboratorier, men på dette område samarbejder med interne og eksterne partnere. I forskningsmæssig sammenhæng indgår sektionen bl.a. sammen med faggruppe Populationsbiologi i LIFE-kernefeltet Afvejning af effektivitet, sundhed og velfærd i husdyrbruget. Et andet kernefelt er bæredygtig tilgang til jordbrug, fødevarer og mennesker i udviklingslande.

I samarbejde med universiteter i udviklingslandene gennemfører vi projekter, der fungerer i deres egne systemer. Vi hjælper bl.a. med viden om fodermidler, afgræsningssystemer, klimapåvirkning, f.eks. gennem metanudvikling fra drøvtyggermaverne, samt forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonoser.

 

 

 

 

 

Samarbejde og dataindsamling i husdyrsektoren

Gennem et tæt samarbejde med besætningsejere, -rådgivere, -dyrlæger, myndigheder og brancheorganisationer opnår vi adgang til besætninger og indblik i de aktuelle forhold i husdyrerhvervet.

Omhyggelig indsamling af sikre data har været en væsentlig forudsætning for dansk husdyrproduktions succes. Ny teknik giver mulighed for at overvåge dyrenes adfærd i detaljer selv om f.eks. kvæg – og svinebesætningernes størrelse er stigende. Automatisk opsamlede data, kan bruges til sikring af velfærd og sundhed hos dyrene.

Forskningssamarbejde og internationale projekter

I en malkekvægbesætning i løsdriftsstald kan der indhentes endnu flere måleresultater bl.a. i forbindelse med undersøgelse af mælken, der malkes af malkerobotterne. Hvis der er noget unormalt, sender koen via overvågningssystemet en SMS til landmanden.

Forskernes opgave er at sortere i de enorme mængder af statistiske og matematiske data, og oversætte dem til brugervenlige data. Faggruppen har et veletableret samarbejde med besætningsejere, rådgivere, dyrlæger og brancheorganisationer som f.eks. Dansk Kvæg og Dansk Svineproduktion.

Jens Peter Nielsen: ”I samarbejde med universiteter i udviklingslandene gennemfører vi projekter, der fungerer i deres egne systemer. Vi hjælper bl.a. med viden om fodermidler, afgræsningssystemer, klimapåvirkning, f.eks. gennem metanudvikling fra drøvtyggermaverne, samt forebyggelse af husdyrsygdomme og zoonoser”.

Sektionen har endvidere ansvaret for instituttets U-landsaktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale

Navn Titel Telefon E-mail
Amanda Brinch Kruse Adjunkt +4535332870 E-mail
Anders Ringgaard Kristensen Professor +4535333091 E-mail
Andre Luis Alves Neves Lektor +4535331580 E-mail
André Chwalibog Emeritus +4535333044 E-mail
Anja Varmløse Strathe Lektor +4535320670 E-mail
Anne Marie Dixen Axel Betjent FU +4535322208 E-mail
Anne-Helene Tauson Gæsteforsker +4535333039 E-mail
Anne-Sofie Glavind Videnskabelig assistent +4535337997 E-mail
Anni Christiansen Laborant +4535330760 E-mail
Anni Øyan Pedersen Lektor +4535332097 E-mail
Ayoe Daubjerg Fisher Studentermedhjælper   E-mail
Bjarne Schmidt Bjerg Lektor +4535333586 E-mail
Carolina Mendes Galante Merca Ph.d.-stipendiat +4535325515 E-mail
Christina Larsen Postdoc +4535335594 E-mail
Dan Børge Jensen Lektor +4535333021 E-mail
Dorte Bay Lastein Studielektor +4535332732 E-mail
Dorte Rebbe Ekstern underviser   E-mail
Emma Marie Neale Studentermedhjælper   E-mail
Franziska Hakansson Postdoc +4535336664 E-mail
Hanne Helene Hansen Ekstern lektor +4535333083 E-mail
Helena Sato Ph.d.-stipendiat   E-mail
Helle Stege Lektor +4535332836 E-mail
Inge Larsen Lektor +4593509552 E-mail
Jeanne Talchow Oakman Faggruppesekretær +4535333585 E-mail
Jens Peter Nielsen Professor +4535333583 E-mail
Johannes Gulmann Madsen Lektor +4535331040 E-mail
Karen Lizeth Tajonar García Gæsteforsker +4535324795 E-mail
Ken Steen Pedersen Lektor +4530576336 E-mail
Kimmie Kyed Lyderik Videnskabelig assistent +4535335092 E-mail
Lasse Emil Sembach Ekstern ph.d.-studerende +4535332312 E-mail
Lea Schønberg Olsen Kontorfunktionær +4535329491 E-mail
Leonardo Victor de Knegt Lektor +4535324062 E-mail
Lotte Ørbæk Laborant +4535320311 E-mail
Luiz Gustavo Ribeiro Pereira Lektor +4535323896 E-mail
Mahdi Faalmaleki Postdoc +4535327611 E-mail
Malene Kjelin Morsing Postdoc +4535325375 E-mail
Marie-Louise Elisabeth L Hansen Ph.d.-stipendiat +4535337265 E-mail
Martin Peter Rydal Videnskabelig assistent +4535326111 E-mail
Mathilde Bender Markvardsen Videnskabelig assistent   E-mail
Nadia Jakobsen Ph.d.-stipendiat +4535327123 E-mail
Nadja Alsted Ph.d.-stipendiat +4535325687 E-mail
Peder Nørgaard Studielektor +4535333033 E-mail
Pia Brandt Gæst +4535333878 E-mail
Rajan Dhakal Videnskabelig assistent +4535332584 E-mail
Rasmus Bovbjerg Jensen Ekstern lektor   E-mail
Rasmus Syhler Dyrepasser +4535327373 E-mail
Rikke Rosendal Studentermedhjælper +4535321364 E-mail
Selma Beck Korzen Studentermedhjælper   E-mail
Sine Stricker Jakobsen Ekstern ph.d.-studerende +4535326280 E-mail
Svenja Woudstra Postdoc +4535332405 E-mail
Volker Krömker Professor +4535322291 E-mail
htz757 htz757 Gæst +4535337927 E-mail