Produktion, ernæring og sundhed

Sektionen huser de fire professoratsdækkede områder husdyrproduktion – kvæg, Kvægsundhed, husdyrproduktion – svin og svinesygdomme. Kerneområderne omfatter undervisning og forskning i produktion og sundhed hos husdyr og et hovedformål i faggruppen er at øge samarbejdet mellem de veterinære og agronomielle fagområder.

Arbejdet er især rettet imod produktionsdyr i besætninger. Ved at gennemføre såvel undervisningen som forskningen baseret på besætninger sikrer vi, at begge dele bliver rettet mod de aktuelle forhold i husdyrproduktionserhvervet. Det akademiske forløb skærpes gennem dette direkte link til virkeligheden.