Projekter

Herunder findes en oversigt over forskningsprojekter, som faggruppen arbejder med.

 

Formålet med projektet er at sænke forekomsten af grise med navlebuler ved at undersøge, om nænsomme løft af pattegrise de første 2 leveuger kan reducere komplikationer ved heling af navlestedet samt udvikling af navlebuler.
Læs mere om projektet

 

 

Foto af køerI et nyt projekt, kaldet ”NO-METHANE”, samarbejder Københavns Universitet med Aarhus Universitet, SEGES, Lactobio, DLG, Arla Foods, Vilofoss A/S og Danish Crown om at halvere udledningen af metangas fra danske malkekøer.

Baggrunden for projektet er, at vi i Danmark har et klart mål om at få bæredygtighed og miljøhensyn indarbejdet i landbrugsproduktionen. Det gælder således også for mælke- og kvægproduktionen.
Læs mere om projektet No-Methane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektleder: Marie-Louise Elisabeth L Hansen, mleh@sund.ku.dk

Baggrund: Udposninger omkring navlestedet på grise skyldes primært navlebrok, cyster og bylder. Til dagligt omtales alle disse tilstande som navlebrok og denne betegnelse bruges også i det følgende. Navlebrok udgør en væsentlig udfordring for de danske svineproducenter.

Læs mere om projektet

 

 

Projektets formål er at undersøge om et øget antal daglige fodringer øger fordøjeligheden af foderet og dermed foderudnyttelsen hos drægtige søer, samt reducerer klimabelastningen fra sobesætninger.
Læs mere om PowerSo projektet

 

 

Formål: Projektets formål er at øge pattegrisens tilvækst og robusthed gennem optimeret ernæringsstrategier. Forventede (del)resultater vil foreligge ultimo 2022. 

Resumé: Vi vil måle forskelle i muskelsammensætning og biomarkører som et tegn på om de vokser mere end en kontrol gruppe der er hos soen. Læs mere om projektet

 

 

Formål: BIOVAR skal skabe ny viden om hvorfor slagtegrise ikke opfylder deres genetiske potentiale for derefter at kunne sætte målrettede initiativer i gang for at markant forbedre foderudnyttelsen hos slagtegrise. 

Resumé: Der er uudnyttet potentiale med hensyn til at forbedre foderudnyttelsen (FU) i de danske slagtegrise. Dette ses ved en gennemsnitlig FU på 1,93 for Duroc, og 2,10 for Landrace og Yorkshire hangrise på Bøgildgård, der er væsentlig end den nuværende FU på 2,65 i de konventionelle slagtegrisebesætninger. Læs mere om projekt BIOVAR