Projekter

Herunder findes en oversigt over forskningsprojekter, som faggruppen arbejder med.

 

Projektleder: Lektor Anja Varmløse Strathe (avst@sund.ku.dk)

Formålet er at gøre søernes fedtomsætning mere effektiv gennem tilsætning af L-carnitin og omega-3 fedtsyrer til soens foder i sendrægtighed og diegivning. Dette skal sikre en højere mælkeydelse og flere næringsstoffer i mælken og dermed samlet set øge pattegrisenes overlevelse og vækst frem til fravænning. 
Læs mere om L-carnitin og omega-3 til diegivende søer

 

 

Data-driven control and prioritisation of non-EU-regulated contagious animal diseases. University of Copenhagen is partner of the DECIDE project.

Read more about the project

 

 

Projektleder: Amanda Brinch Kruse, Adjunkt, Ph.d. i Veterinær Epidemiologi, Sektion for Produktion, Ernæring og Sundhed, IVH, KU-SUND. E-mail: amanda@sund.ku.dk  

Baggrund for projektet
For at imødekomme den aktuelle politiske agenda og samtidig bidrage til at sænke forbruget af antibiotika og risikoen for antibiotikaresistens i den danske fødevareproduktion, er den danske griseproduktion i konstant udvikling.
Læs mere om tiltagene for at mindske antibiotikaforbrug og -resistens

 

 

 

Principal investigator: Franziska Hakansson, fh@sund.ku.dk 

Purpose: The aim of this project is to develop a machine learning based tool that can recognize pain in horses from video data, with the long-term goal of improving the welfare of horses through a tool for early and automatic recognition of pain.

Read more about "Automatic detection of pain in horses using machine learning"

 

Formålet med projektet er at sænke forekomsten af grise med navlebuler ved at undersøge, om nænsomme løft af pattegrise de første 2 leveuger kan reducere komplikationer ved heling af navlestedet samt udvikling af navlebuler.
Læs mere om projektet

 

 

Foto af køerI et nyt projekt, kaldet ”NO-METHANE”, samarbejder Københavns Universitet med Aarhus Universitet, SEGES, Lactobio, DLG, Arla Foods, Vilofoss A/S og Danish Crown om at halvere udledningen af metangas fra danske malkekøer.

Baggrunden for projektet er, at vi i Danmark har et klart mål om at få bæredygtighed og miljøhensyn indarbejdet i landbrugsproduktionen. Det gælder således også for mælke- og kvægproduktionen.
Læs mere om projektet No-Methane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektleder: Marie-Louise Elisabeth L Hansen, mleh@sund.ku.dk

Baggrund: Udposninger omkring navlestedet på grise skyldes primært navlebrok, cyster og bylder. Til dagligt omtales alle disse tilstande som navlebrok og denne betegnelse bruges også i det følgende. Navlebrok udgør en væsentlig udfordring for de danske svineproducenter.

Læs mere om projektet

 

 

Projektets formål er at undersøge om et øget antal daglige fodringer øger fordøjeligheden af foderet og dermed foderudnyttelsen hos drægtige søer, samt reducerer klimabelastningen fra sobesætninger.
Læs mere om PowerSo projektet

 

 

Formål: Projektets formål er at øge pattegrisens tilvækst og robusthed gennem optimeret ernæringsstrategier. Forventede (del)resultater vil foreligge ultimo 2022. 

Resumé: Vi vil måle forskelle i muskelsammensætning og biomarkører som et tegn på om de vokser mere end en kontrol gruppe der er hos soen. Læs mere om projektet

 

 

Formål: BIOVAR skal skabe ny viden om hvorfor slagtegrise ikke opfylder deres genetiske potentiale for derefter at kunne sætte målrettede initiativer i gang for at markant forbedre foderudnyttelsen hos slagtegrise. 

Resumé: Der er uudnyttet potentiale med hensyn til at forbedre foderudnyttelsen (FU) i de danske slagtegrise. Dette ses ved en gennemsnitlig FU på 1,93 for Duroc, og 2,10 for Landrace og Yorkshire hangrise på Bøgildgård, der er væsentlig end den nuværende FU på 2,65 i de konventionelle slagtegrisebesætninger. Læs mere om projekt BIOVAR

 

 

Almindeligt anvendte laboratorie metoder til vurdering af et fodermidlers fordøjelighed (eks EFOS) til kvæg er kalibreret i forhold til får eller kvæg fodret på vedligeholdsniveau. Foderets opholdstid i vommen ved fodring på vedligeholdsniveau er dog langt længere end hos slagtekalve som fodres med en høj andel kraftfoder, hvor kraftfoder og vandopløselige fraktioner muligvis kan have opholdstider ned til 9 timer.

Læs mere om projektet

 

 

Addition of lipids to calf rations is not generally practiced in Denmark. This is because appropriate types of lipid supplements and amounts are not established nor is it known at which growth phase lipid supplements will maximize productivity: during preruminant growth, after weaning or during both phases. This project will provide recommendations on the use of lipid supplements regarding amounts and types (saturated or unsaturated fatty acid sources) and the most appropriate growth phase (during preruminant growth, after weaning or during both) of supplementation that will add value to slaughter calf production.

Read more about the project