Flere daglige fodringer- øget foderudnyttelse hos den drægtige so (PowerSo)

Projektleder: Adjunkt Anja Varmløse Strathe, (avst@sund.ku.dk)

Formål

Projektets formål er at undersøge om et øget antal daglige fodringer øger fordøjeligheden af foderet og dermed foderudnyttelsen hos drægtige søer, samt reducerer klimabelastningen fra sobesætninger.

Målet med projektet er at optimere foderudnyttelsen for den drægtige so og dermed få den mest klimavenlige foderstrategi i soholdet.

Søernes daglige foderration tildeles på 1 eller flere daglige fodringer. Søernes får indopereret en T-cannula, hvorved der kan udtages tarmindhold ved enden af tyndtarmen. Dette gøres for at kunne bestemme tyndtarmsfordøjeligheden af forskellige næringsstoffer. Alle søer i forsøget udsættes for alle tre foderstrategier, hvor der opsamles prøver af foder, tarmindhold og fæces, for at kunne bestemme fordøjeligheden af foderet. Der tages desuden blodprøver, som kan relateres til søernes optag af næringsstoffer fra tarmen.

Viden fra forsøgene kan bruges til at optimere foderstrategien for drægtige søer og dermed øge søernes foderudnyttelse samt nedbringe soholdets klimabelastning ved at sænke udskillelsen af næringsstoffer.

Derudover er det muligt at et øget optag af næringsstoffer fra tarmen kan øge fostrenes vækst og dermed pattegrisenes fødselsvægt og overlevelse. 

Bidragsydere:

Projektet er finasieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) med 842.000 kr. 

Projektet gennemføres i 2022.