Øget pattegrisoverlevelse hos løse diegivende søer

Projektleder: Adjunkt Anja Varmløse Strathe, avst@sund.ku.dk  

Projektet omhandler pattegriseoverlevelse hos løse diegivende søer og udføres i samarbejde med SEGES Svineproduktion.

Svinebranchen har et mål om at øge antallet af løse diegivende søer, hvor søerne også går løse i farestalden. Dette resulterer dog i at besætninger med løse diegivende søer ofte har en højere pattegrisedødelighed end besætninger med søer i farebokse.

Det undersøges derfor i projektet om forskellige fodringstrategier for søerne (antal fodringer og fodringshastighed) kan øge pattegrisenes overlevelse. Ligeledes undersøger KU om der er sammenhænge mellem blodparametre og mælkeproduktion hos soen og pattegrisenes overlevelse samt effekten af foderstrategier på soens mælkeproduktion og blodparametre.

Bidragsydere:

Projektet er finansieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) og Norma og Frode S. Jacobsens Fond (http://normaogfrodejacobsensfond.dk/) med henholdsvis 348.000 kr. and 250.000 kr.

Projektet gennemføres og afsluttes i 2021.