L-carnitin og omega-3 fedtsyrer til diegivende søer

Projektleder: Lektor Anja Varmløse Strathe (avst@sund.ku.dk)

Formålet er at gøre søernes fedtomsætning mere effektiv gennem tilsætning af L-carnitin og omega-3 fedtsyrer til soens foder i sendrægtighed og diegivning. Dette skal sikre en højere mælkeydelse og flere næringsstoffer i mælken og dermed samlet set øge pattegrisenes overlevelse og vækst frem til fravænning. Der forventes også en positiv effekt på den inflammatoriske status for søer og pattegrise. 

I forsøget opdeles besætningens søer i 2 grupper, hvor der er en kontrolgruppe på standard diegivningsfoder, og en forsøgsgruppe hvor der tilsættes L-carnitin + omega-3 fedtsyre til foderet. Søerne fodres med en af foderblandingerne fra indsættelse i farestald og indtil fravænning.

SEGES Innovation indsamler data for søernes vægt og rygspæktykkelse og kuldets vægt ved standardisering og fravænning af kuld samt antal grise der fravænnes pr. kuld. Disse målinger foretages på forventeligt ca. 100 søer pr. gruppe. Københavns Universitet supplerer SEGES data med fysiologiske målinger på udvalgte søer og pattegrise: vurdering af grisenes vitalitet og evne til at die efter faring, estimering af søernes mælkeydelse, bestemmelse af søernes kropssammensætning og dermed mobilisering af fedt og protein, mælkens sammensætning, søer og pattegrises status for inflammation og oxidativt stress bestemmes ved blodprøver og pattegrisenes kropssammensætning bestemmes ved fravænning.

De primære effekter der forventes er: En øget fravænningsvægt som sikrer at der fravænnes mere robuste grise, et øget antal fravænnede grise pr. kuld, hvilket opnås ved at soen giver mere mælk af en bedre kvalitet og at en so der er i bedre omega-6:omega-3 balance og har en mere effektiv fedtmetabolisme vil klare sig bedre i diegivningsperioden, og dermed kunne gennemføre flere kuld før udsætning. 

Bidragsydere:

Projektet er finasieret af Svineafgiftsfonden (www.svineafgiftsfonden.dk) med 672.000 kr. 

Projektet gennemføres i 2024 i samarbejde med SEGES Innovation.