Den biologiske baggrund for variation i foderudnyttelse hos slagtegrise (BIOVAR)

Projektleder: Johannes Gulmann Madsen, johannes.g.madsen@sund.ku.dk

Formål: BIOVAR skal skabe ny viden om hvorfor slagtegrise ikke opfylder deres genetiske potentiale for derefter at kunne sætte målrettede initiativer i gang for at markant forbedre foderudnyttelsen hos slagtegrise. 

Resumé: Der er uudnyttet potentiale med hensyn til at forbedre foderudnyttelsen (FU) i de danske slagtegrise. Dette ses ved en gennemsnitlig FU på 1,93 for Duroc, og 2,10 for Landrace og Yorkshire hangrise på Bøgildgård, der er væsentlig end den nuværende FU på 2,65 i de konventionelle slagtegrisebesætninger. Foderudnyttelsen som produktionsparameter har enorm betydning for griseproducentens økonomi, og samtidig har FU stor betydning ift. udskillelse af N og P, samt på forbruget af proteinkilder (sojaskrå) med relativt højt CO2-aftryk. Et litteraturstudie konkluderede at forskellen i FU mellem top- og bundgrise delvist kan forklares ved dyrets evne til at optage næringsstoffer, herunder aktivitet og antal af næringsstoftransportere i tarmepitelet. Samtidigt viser studier at fodringstrategier der tilgodeser den individuelle gris’ næringsstofbehov kan forbedre FU betydeligt. For at kunne forbedre FU med fodringsmæssige tiltag er der behov for at forstå den biologiske baggrund for, hvad der giver variationen i FU mellem dyr inden for samme sti. Der ansøges derfor om midler til at identificere produktivitetsparametre og individuelle fodringsmønstre med sammenhæng til FU, identificere fysiologiske markører med sammenhæng til høj FU, samt kvantificere betydning af foderets aminosyreforsyning hos individuelle grise med høj og lav FU. 

Det forventes at der gennem projektet vil fremkomme ny viden omkring den biologiske baggrund for FU som kan anvendes til at fodre grisen mere optimalt ift. dens individuelle vækstpotentiale. Det forventes at denne viden kan udnyttes til at reducere FU fra 2,65-2,40. Denne reduktion har naturligvis positiv effekt på bundlinjen pga. færre udgifter til foder, men også på grisens klimaftryk med en reduktion fra 2,42 til 2,29 CO2e pr. kg lev. gris. 

Første og foreløbige resultater forventes offentliggjorte i december 2022 på denne hjemmeside og på diverse forskningsdatabaser. 

Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle virksomheder der er aktive i svinesektoren. 

Projektet gennemføres i 2022-2023.