Undervisning

Undervisningen i husdyrproduktion og til dyrlæge for produktionsdyr er overvejende projektorienteret, og der lægges vægt på samarbejde med besætningsdyrlæger, klienter, rådgivere, slagterier og andre universiteter.