HERD aktiviteter, status 2016

Ved SUNDs PhD dag maj 2015 holdt forskerskoleleder Nils Billestrup et indlæg, hvor han fortalte om uoverensstemmelser imellem PhD studerendes kompetencer og det, erhvervet efterspørger. De tre største afvigelser var indenfor emner som samarbejde, projektstyring og stresshåndtering. Altså områder, erhvervet prioriterer højt, men som ikke nødvendigvis vægtes ret meget i PhD uddannelserne.

I forskeruddannelsesprogrammet (FP) HERD planlægger og organiserer de PhD studerende selv deres sommerskole og vælger emnerne. Overskifterne har været ”Effective Presentation Techniques” (2013), ”Projekt og stress håndtering for PhD studerende” (2014) og ”Group dynamics and Inter-collegial Sparring” (2015). PhD studerende fra HERD har med andre ord selv valgt emner netop indenfor de stærkt efterspurgte områder. Der har været stor interesse, høj deltagelse og godt udbytte af sommerkurserne, ligesom det sociale program er meget populært.
Kursusindhold m.m. kan ses her.

Specielt kurset om kollegasparring kan måske være af interesse for andre FP’er, eftersom Kollegasparring er et indsatsområde på KU, og der derfor i nogle tilfælde kan gives et økonomisk tilskud.

Proceskonsulent, Cand.Mag.Pæd. Kirstine Dahl, som indtil efteråret 2015 sad med i den projektgruppe, KU har sat i søen for at støtte de faglige miljøer med at afprøve kollegasparring, var ansvarlig for den del af HERDs sommerkursus i 2015, der handlede om kollegasparring - se Kirstines beskrivelse af kollegasparrings-workshoppen nederst i denne tekst. Kirstine tilbød at sommerkurset kunne indgå som et delprojekt under indsatsområdet Kollegasparring, hvilket indebar at FP HERD fik bevilget 24.300 kr. til opfølgende aktiviteter i forbindelse med kurset.

Når man deltager med et delprojekt inden for indsatsområdet, følger der et par opgaver med, som handler om at følge projektet helt til dørs og trække læring ud af det. Konkret i forhold til sommerkurset har Kirstine efterfølgende holdt møder med de ansvarlige for sommerskolen samt udviklet og gennemført et "Paper Club"-forløb med de deltagende PhD-studerende, der har gearet deltagerne til at sparre med hinanden om deres papers på en konstruktiv og udbytterig måde. Derudover har hun tilbudt stå til rådighed for gruppen, hvis der skulle opstå behov for hendes deltagelse og/eller sparring i forbindelse med yderligere udvikling af Kollegasparringskonceptet i fremtiden.

Ifølge de PhD studerende har sommerskolerne og de øvrige arrangementer givet et stærkt sammenhold og giver også god mulighed for at integrere nye PhD studerende i gruppen.

PhD gruppen er nu i gang med opfølgningen på sommerskolen 2015 og blandt foreløbige kommentarer skriver en studerende: ”Vi har fået pengene til at følge op på vores to-dages seminar om kollegasparring i sommers. Produktet af vores sommerskole sidste år blev et kollegasparringsprojekt i form af en Paper Club, hvor vi mødes 4-6 gange om året og giver feedback på 1-2 artikel drafts som er skrevet af de PhD studerende i gruppen. Derudover vil vi bruge dem på at afholde 1-2 seminarer i løbet af i år, omhandlende feedback som proces og kollegasparring. Det bliver super godt!

Kirstine Dahls beskrivelse af HERD Sommerskole 2015: Fokus på kollegasparring

 • Hvordan kan vi blive bedre til at tage fat på hinanden?
 • Til at bruge og støtte hinanden i arbejdet med vores projekter?
 • Til at samarbejde på tværs af fag?

Disse spørgsmål presser sig på i mange arbejdsfællesskaber - også hos de ph.d.-studerende. 17 ph.d.-studerende under forskningsenheden Herd Oriented Research and Development (HERD) har derfor valgt at bruge deres sommerskole på at fordybe sig i kollegasparringens univers, da de oplever, at kollegasparring kan levere svar på spørgsmålene. 

Kollegasparring er et samlebegreb for en lang række metoder, man kan anvende til at sparre med hinanden om arbejdet. Valg af metode afhænger af den opgave, fællesskabet ønsker at løfte sammen.

Konkret i forhold til de ph.d.-studerende viser en rundspørge, at de især er optaget af at kunne bruge hinanden til:

 1. at kvalificere deres spørgsmål til vejleder,
 2. at udvikle gode præsentationer til brug ved konferencer,
 3. at gennemføre mindre her-og-nu samtaler om deres projekter og 
 4. at diskutere deres projekter med hinanden i dybden på tværs af fag. 

Disse ønsker er omdrejningspunkt for udforskning af kollegasparringens univers.

På sommerskolen bliver de ph.d.-studerende ikke udsat for en ørkesløs præsentation af forskellige kollegasparringsmetoder. Det er helt afgørende for deres motivation til at bruge metoderne efterfølgende, at metoderne viser deres eget værd. Derfor skal de ph.d.-studerende afprøve metoderne samtidigt med, at de samtaler om de emner, de er optaget af. Processen er altså dobbelt, og den hjælper de ph.d.-studerende til både at etablere en fælles forståelse af de emner, der optager dem samt at afprøve og reflektere over anvendeligheden af de forskellige metoder.

Konkret afprøver de ph.d.-studerende følgende metoder:

 1. aktiv lytning,
 2. peer support,
 3. kollegavejledning i par og
 4. sharing & responding.

Som det fremgår, er der tale om alt fra simple til avancerede metoder. Derudover er det de ph.d.-studerendes intention, at de lykkes med at udvikle et eget kollegasparringsformat for her-og-nu samtaler - et Quick Support format.

Workshoppen arrangeres af Kirstine Dahl, proceskonsulent, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Hvis artiklen har inspireret dig, er du velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om, hvilke muligheder du har.

Mail: kirstine.dahl@sund.ku.dk   |    Mobil: 61 28 45 81