Komparativ pædiatri og ernæring

Pædiatri omhandler sundhed og sygdom i det tidlige liv. Vi forsker komparativt i dette emne, både i dyr og mennesker. I de fleste arter er sygdom og dødsfald særligt hyppige omkring fødsel og i livets første fase, i særlig grad hvis udviklingen er kompromitteret (ex. tidlig fødsel, lav fødselsvægt, infektioner).  Vi fokuserer i arbejdet på ernæringsbehandlinger, som påvirker overlevelse, sundhed og udvikling. Basale studier på celler og væv fra dyr (mest grise) kobles i samarbejde med hospitaler til studier på børn.

Hvilke spørgsmål ønsker vi at besvare? 

  • Hvordan optages næring i fostre, nyfødte og i livets første fase?
  • Hvilke effekter har forskellig diæt (mælk) på infektioner og mave-tarmproblemer?
  • Effekt af mælk og bakterier på immunitet, fordøjelse og hjernens udvikling?
  • Betydningen af tidlig fødsel, kirurgi, kemoterapi og underernæring på organudvikling?
  • Parenteral (intravenøs) ernæring eller enteral (oral) ernæring til patienter?

Hvordan arbejder vi?

Gruppens medlemmer har mange forskellige uddannelsesbaggrunde (ex. medicin, veterinær, landbrugsvidenskab, ernæring, biologi, kemi, molekylær biologi). Vi opfordrer til tvær-disciplinært samarbejde. Vi arbejder tæt med internationale partnere og har en stor andel ikke-danske medlemmer i gruppen. Der arbejdes tæt sammen med industrivirksomheder som støtter studier på forskellige diæter (mælk) eller medicinske produkter. Et tæt samarbejde med veterinære og humane hospitalsenheder (ex. pædiatri, neonatologi, kirurgi, intensive medicin, klinisk kemi) sikrer at studier på celler og væv fra dyr bliver maximalt oversat til brugbare løsninger for patienter.

Grafik som viser sektionens struktur
klik på billedet for større udgave.

Herunder finder du mere information om vores 3 forskergrupper (på engelsk).