Fødevaresikkerhed og zoonoser

Vi forsker i fødevarebårne patogene bakterier og zoonoser der skyldes bakterier, som overføres fra dyr til mennesker.  Vi finder ny viden om forebyggelse, kontrol og behandling indenfor antibiotikaresistens og alternativer til behandling med antibiotika, phageterapi og hygiejne. og give ny viden med relevans for forebyggelse af og kontrol med disse sygdomme. Arbejdet omfatter hele fødevarekæden fra primærproduktion til forbrug med basis i de molekylære mekanismer, der ligger bag adfærden hos mikroorganismer.

Sektionen består af følgende forskergrupper:

SE MERE om sektionens arbejde på den engelske side.