Sektion for Patobiologi

Forskning

Vi forsker i neuroanatomi, neurodegenerative sygdomme, elektrisk signalering, det kardiovaskulære system, biomekanik, dyrevelfærd, sygdomsmodeller, veterinær patologisk diagnostik. 

Vi anvender pluripotente (iPSC) stamceller fra dyr og mennesker og CRISPR/Cas9 gen editering til at udvikle in vitro modeller, og har etableret avancerede elektrofysiologiske teknikker. Vi udvikler forskellige eksperimentelle modeller indenfor forskellige områder, som for eksempel udvikling af nye typer antibakterielle midler til brug i knogleimplantater. En beskrivelse af de enkelte forskergruppers aktiviteter kan findes ved at klikke på linkene herunder.

Myndighedsbetjening og patologivagt

Vi bidrager til den veterinære myndighedsbetjening med rådgivningsopgaver og det Veterinære Beredskab undersøger indsendte dyr for lovomhandlede sygdomme som for eksempel fugleinfluenza og rabies. Derudover overvåger vi kvægaborter i Danmark

Vi kan i perioder tilbyde obduktioner af dyr som altid skal foregå via egen dyrlæge. For yderligere information henvises til https://patologivagten.dk/

Undervisning og studerende

Medarbejdere ved sektionen medvirker ved undervisningen for de veterinær-, husdyrvidenskabs- og biologi-bioteknologi studerende inden for biokemi, cellebiologi, fysiologi, anatomi og patologi.

Studerende er altid velkomne til at kontakte os om mulige bachelor-, speciale-, og PhD projekter.

Sektionen har følgende forskergrupper:

Læs mere om sektionen og forskergrupperne på den engelske side.

Centre og konsortier hvor sektionsansatte deltager: