Sektion for Patobiologi

(tidl. Sektion for Anatomi, Biokemi og Fysiologi)I

Ved etableringen af Sektion for Patobiologi den 1. januar 2019 blev de klassiske fagområder Anatomi, Biokemi og Fysiologi og Patologi samlet i en administrativ enhed. Hensigten med sammenlægningen er at styrke synergien mellem forskning og undervisning blandt beslægtede parakliniske og basale fag, herunder sikring af rekruttering og faglig kontinuitet. Medarbejdere ved sektionen medvirker ved undervisningen for de veterinær-, husdyrvidenskabs- og biologi-bioteknologi studerende inden for de anførte fagområder, og studerende er altid velkomne til at kontakte os om mulige bachelor- og specialeprojekter.

Vi forsker i en række områder inden for stamceller og stamcelleterapi, cytogenetik og embryologi, biomekanik og sygdomsprocesser med henblik på at udvikle dyremodeller for humane sygdomme, diagnostik af sygdomme hos pattedyr og mennesker samt basale og anvendte aspekter af molekylær, cellulær, og kardiovaskulær fysiologi. En beskrivelse af de enkelte forskergruppers aktiviteter kan findes ved at klikke på linkene herunder.

Sektion har følgende forskergrupper:

  • Stamceller og Embryologi (som er opdelt i 4 grupper)
  • Hjerneudvikling og -sygdom (Forskergruppeleder Vanessa Hall)
  • Fysiologi (Forskergruppeleder Dan Klærke)
  • Patologi (Forskergruppeleder Henrik Elvang)

Læs mere om sektionen og forskergrupperne på den engelske side.

Centre og konsortier hvor sektionsansatte deltager:

  • BrainStem – Stem Cell Center of Excellence in Neurology
  • NeuroStem Consortium
  • STEMMAD Consortium
  • The Equine Cardiac Group (www.ecg.ku.dk)
  • Clinical Academic Group: Precision Diagnostics in Cardiology
  • EliteOva Consortium